sobota, 26 marca 2011

historia i wspomnienia / history and memories


O pradziadku właściwie wiadomo niewiele. Józef Kiciński był czeladnikiem cukierniczym w przedwojennej Warszawie. Zginął podczas wojny. 
Jego nazwisko zamieszczone jest w książce Wojciecha Herbaczyńskiego "W dawnych cukierniach i kawiarniach warszawskich". 

About my great-grandfather I actually know very little. Joseph Kiciński was apprentice confectioner in the pre-war Warsaw. He was killed during the war.
His name is specified in the book by Wojciech Herbaczyński "In former pastry shops and cafes in Warsaw."

Mimo tak małej ilości informacji czuję, że kuchnia to miejsce, w którym jestem sobą. To przestrzeń, gdzie mogę się zrelaksować i rozwijać swoje pasje. Nie jest tak dlatego, że pradziadek był swego czasu jednym z lepszych cukierników w stolicy. Moja pasja krystalizowała się powoli. 
Dopiero teraz mogę powiedzieć, że to niezwykłe uczucie mieć świadomość, że odziedziczyłeś zdolności i zainteresowania po osobie, która żyła trzy pokolenia przed Tobą! Myślę, że na tym polega magia przodków :)


P.S
Bloga dedykuję mojej Mamie, Babci (autorce najlepszej szarlotki i drożdżowego na świecie!) oraz siostrze Agnieszce. Także Hipisowi, Fasoli, Marczy, Kamilowi i znajomym ze studiów w szczególności: Wandzi, Gadze, Madzi, Ani, Dominikowi, Łukaszowi, Pawłowi i wielu innym!<3


Despite such a small amount of information I feel that the kitchen is a place where I am myself. This is a space where I can relax and develop my passions. It is not because the great-grandfather was once one of the best pastry chefs in the capital. My passion crystallized slowly.
Only now I can say that it is amazing feeling to know that you’ve got inherited abilities and interests of a person who lived three generations before you! I think that's the magic of ancestors :)

P.S
A blog is dedicated to my mother, grandmother (author best apple pies and yeast in the world!) And sister Agnes. Also to Hipis, Fasola, Marcza, Kamil and colleagues from the university in particular, Wanda, Gaga, Madzia, Ania, Dominic, Luke, Paul and many others! <3

Brak komentarzy:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...