poniedziałek, 26 marca 2012

1 ROK i coś jeszcze... / 1 YEAR and something more...

1 ROK
12 miesięcy
52 tygodnie
365 dni
131 postów


Dokładnie tyle istnieje mój blog - Mesmerizing Bakes.

Bardzo szybko minęło i chcę w tym miejscu podziękować wszystkim, są jego częścią : rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Fantastycznie jest mieć swoją przestrzeń w internecie i dzielić się pasją.

"Coś więcej..."? Tak, rozpoczęłam szkołę gastronomiczną!!!! :)
Co to oznacza? Otóż za 2 lata (4 semestry) będę mogła zostać technikiem kucharzem. Czuję, że spełniam swoje marzenia i jest to coś co kocham. Tym jest pasja.


Dziękuję jeszcze raz!

Ania Kołakowska


P.S
Dziękuję siostrze - Agnieszce - która zmieniła grafikę bloga :)

1 YEAR
12 months
52 weeks
365 days
131 posts


This is the exact period of existence of my blog - Mesmerizing Bakes.

It passed really quickly and here I want to thanks all of those peaple who are part of the blog : my family, friends and colleagues. This fantastic to have my own space in the internet and share my passion.

"Something more..."? Yeah, I've started the cooking school!!!! :)
What does it mean? Well, in 2 years (4 semestrs) I will be able to be a professional cook. I feel that my dreams come true and this is something what I love. This is passion.


Once again thanks a lot!


Ania Kołakowska

P.S
Thank you my sister - Agnieszka - for changing the graphics of the blog :)


Brak komentarzy:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...